Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 203
Năm 2020 : 5.081
 • Vũ Thị Mỹ Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0932527666
  • Email:
   myninhqb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng

 • Nguyễn Thị Bích Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng- Chủ Tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0913295449
  • Email:
   bichthuytm2000@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu Trưởng- Chủ Tịch Công đoàn

 • Đoàn Thị Thu Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Phó CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0914478788
  • Email:
   ngadoanmndp@mail.com