Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 10 : 339
Năm 2019 : 7.358
 • Nguyễn Thị Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học mầm non
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư chi bộ- Hiệu Trưởng nhà trường

 • Nguyễn Thị Bích Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng- Chủ Tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Mầm non
  • Điện thoại:
   0913295449
  • Email:
   bichthuytm2000@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu Trưởng- Chủ Tịch Công đoàn

 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng- P Bí thư chi Bộ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Mầm non
  • Điện thoại:
   0912386389
  • Email:
   nganguyenmndp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó Hiệu Trưởng- P Bí thư chi Bộ