Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 10 : 339
Năm 2019 : 7.358

Tham gia Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp thành phố

Hội thi “Môi trường” cấp thành phố

          Triển khai và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, tạo mọi điều kiện cho trẻ được tăng cường tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường giáo dục bên trong và bên ngoài lớp học nhằm phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ cho trẻ mầm non. Trường Mầm non Đồng Phú đã tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường và tham gia hội thi cấp thành phố.  


Tác giả: PHT Bích Thuỷ