Một thời thơ ấu hạnh phúc sẽ tạo cho bé có một nhân cách tốt, người có nhân cách tốt sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Mong quý nhà trường sẽ không ngừng nỗ lực tạo ta một môi trường học tập thoải mái để mọi trẻ em đều có một tuổi thơ vô tư hạnh phú