Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 06 : 203
Năm 2020 : 5.081
Luật bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Luật bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Bình đẳng giới là sự thừa nhận và coi trọng như nhau các đặc điểm giống, khác nhau giữa phụ nữ, nam giới. Phụ nữ và nam giới có vị thế bình đẳng như nhau, cùng có điều kiện bình đẳng để phát huy hết khả năng và thực hiện các nguyện vọng của mình; có cơ hội bình đẳng để tham gia, đóng góp, hưởng thụ ...